Care a fost semnul lui Iona?

Postat deAlina in Religie comparatape 29.10.2011,0 comentarii


"CHRIST" NU ESTE UN NUME

Peste o mie de milioane de Creștini acceptă, astazi - total orbiți, faptul că Isus din Nazaret este Christ. Ei reproduc 1001 de profeții din Biblia Evreilor (Vechiul Testament) să-si dovedească afirmațiile, cum că Isus a fost Messiah cel promis Evreilor. Să lasăm pentru moment la o parte cele 1000 de profeții și să ne ocupăm de doar 1(una), care este semnificativă, pe care Isus a declarat-o în fața Evreilor și să verificam dacă el și-a ținut această promisiune sau nu în fața Evreilor.  

Trebiue să admitem că,acest cuvânt CHRIST nu este un nume. Este untitlu. Este o translație din Ebraică a cuvântuluiMessiah,care înseamnă "uns". Grecescul pentru "uns"este Christos de unde avem noi astăzi Christ.

Preoții și regii erau "unsi" la consacrarea lor în noile funcții. Sfânta Biblie conferă acest titlu chiar și regilor păgâni, ca de exemplu CYRUS:  "Așa vorbește Domnul către unsul Său, către Cir"¦"(Isaia 45:1)  

Ni se reamintește iî Evanghelia lui Luca :"Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat imprejur Pruncul, I-au pus numele de ISUS, nume care fusese spus de un înger înainte ca să fi fost El zămislit în pantece."(Luca 2:21)Numele care i-a fost transmis Mariei pentru fiul ei încă nenăscut a fost ISUS și NU Christos. Numai după botezarea sa de către Ioan Botazătorul, Isus și-a căpătat numele titlul de Christos. Evreii nu au fost singurii care nu au acceptat meritale sale în adevărarta lor valoare;ei vroiau dovezi!

MIRACOLUL CA DOVADí„"š

Matei înregistrează că învățații acelor timpuri, Scribii și Fariseii Evrei au venit la Isus și l-au întrebat:"Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!"(Matei 12:38) Ceea ce vroiau ei era, de fapt, un "truc magic", ca și o "presdigitație" - iuțeala de mana prin care cineva scoate un iepure dintr-o pălărie, merge pe apă, zboară sau zdrobește cărbuni incinși în picioare. Acesta este genul de "semne" sau miracole pe care le căutau. Evreii l-au confundat cu un vrajitor, magician sau șarlatan.  

NICI UN "ALT SEMN" DECíƒ"šT UNUL

Cu o indignare îndreptățită, Isus le răspunde:"UN NEAM VICLEAN ŞI PREACURVAR CERE UN SEMN; DAR NU I SE VA DA ALT SEMN, DECíƒ"šT SEMNUL PROOROCULUI IONA. Cí„"šCI DUPí„"š CUM IONA A STAT TREI ZILE ŞI TREI NOPí…¢I ÎN Píƒ"šNTECELE CHITULUI, TOT AŞA ŞI FIUL OMULUI VA STA TREI ZILE SI TREI NOPTI ÎN INIMA Pí„"šMíƒ"šNTULUI. "(Matei 12:40) Isus a spus:"NU I SE VA DA ALT SEMN".El nu s-a referit la vindecarea orbului Bartimeus, și nu a vorbit despre "femeia cu scurgeri" ,care s-a vindecat doar prin atingerea lui, și nici despre cei 2000 de porci in care a trimis diavolul ce poseda un om, sau despre cei 5000 sau 3000 de oameni pe care i-a hrănit cu o bucata de pește și cu un colț de pâine."Nu i se va da alt semn",spune Isus,DECíƒ"šT UNUL!-"DECíƒ"šT SEMNUL LUI IONA".El își pune toate "ouăle" într-un singur coș. Pretenția ce o ridica, aceea de a fi Messiah (Christos), se dovedește a fi falsă sau nu, printr-unSINGURsemn ce avea să-l dea.

S-a ținut Isus de promisiune, îndeplinind acelSINGURsemn pe care l-a dat? Creștinii vor răspunde în unanimitateDA!Fără a lua în considerație advertismentul Bibliei -"CERCETAí…¢I toate lucrurile și luati ce-i bun".(1 Telasoniceni 5:21)

IONA NU A ASCULTAT CHEMAREA DOMNULUI

Care a fost"semnul"(miracolul) lui Iona? Trebuie să mergem la "Cartea lui Iona", în Vechiul Testament și să aflam că Dumnezeu i-a poruncit lui Iona: "Scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!"(Iona 1:2) să-i întoarca de la"calea lor cea rea și de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile!"(Iona 3:8) Dar Iona nu a dorit să mearga să-i previna pe Niniveni, așa că se îndreapta către Joppa în loc să se ducă la Ninive, îmbarcându-se pe un vas, fugind de poruncile Domnului.  

Dar pe mare se stârnește o furtună cumplită. Superstițiile marinarilor spun că, atunci când cineva iese din porunca Stăpânului, se naște o asemenea furtună. Au început să se întrebe cine-i vinovatul, deci s-au hotărât:"Veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta! Au tras la sorți, și sortul a cazut pe Iona."(Iona 1:7) Iona nu-și îndeplinise misiunea, deci, cu hotărâre, se oferă:"Luați-mă, și aruncați-mă în mare, ți marea se va liniști față de voi! Căci stiu că din vina mea vine peste voi această mare furtună!"(Iona 1:12)  

VIU SAU MORT?  

De vreme ce se oferă singur drept victimă a acestui sacrificiu, nu era nevoie să-l sugrumam, să-l străpungem cu sulița, să-i rupem un braț sau un picior înainte să-l aruncăm în mare, căci singur spune:"Luați-mă și aruncați-mă în mare".Întrebarea vine automat: atunci când comandantul vasului și echipajul l-au aruncat peste bord a fost Ionaviusaumort? Orice copil Creștin care urmeaza școala de Duminică iți va raspunde imediat :"VIU!"Furtuna încetează subit - a fost cumva o coincidență? Un pește îl înghite pe Iona; a fost elviusaumortcând a fost înghitit? Răspunsul este iarăși"VIU"A fostviusaumortcând"Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului sau, din pântecele peștelui"? (Iona 2:1) Bineînteles că unmortnu plânge și nu se roagă! Deci, răspunsul este"VIU".

Pentru trei zile și trei nopți, peștele l-a purtat prin adâncurile oceanului:viusaumort? "VIU"este răspunsul, încă o data. A treia zi, peștele îl dă afară, pe țărmul mării:viusaumort?VIU,bineînteles! Ce a profețit Isus despre el însusi? A spus: "Cí„"šCI, DUPí„"š CUM IONA "¦ TOT AŞA ŞI FIUL OMULUI..."CA IONA.  Şi cum a fost Iona? A fost elviusaumortpentru trei zile și trei nopți? Viu! VIU!VIU!este răspunsul unanim al Evreilor, Creștinilor și Musulmanilor!

DEOSEBIT DE IONA

Dacă Iona a fost viupentru trei zile și trei nopți, atunci și Isus ar fi trebuit să fieviuîn cavoul său așa cum singur prorocise! Dar Creștinătatea se agață de subredul fir de ața al morții lui Isus pentru salvarea lor. Deci, ar trebui să răspundem că Isus a fostMORTpentru trei zile și trei nopti, după cum afirmă Creștinii. Contradicția între ceea ce a prorocit și ceea ce a îndeplinit este evidentă. IonaVIU, IsusMORT! Foarte DEOSEBIT de Iona! Dar, Isus a spus"DUPí„"š CUM IONA"și nuDEOSEBITde Iona. Este, deci, adevărat că, după propriul său test, Isus să nu fieADEVARATULMessiah al Evreilor. Dacă Evangheliile înregistrează faptele în adevărul lor, cum putem să-i acuzăm pe Evrei că l-au respins pe "CHRIST".

TREI ŞI CU TREI =72 DE ORE?

Profesor de Teologie, Doctor în Divinitate, subliniază în versetul lui Matei 12:24, factorul TIMP - "căci după cum Iona a statTREI zile și TREI nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul Omului va sta TREI zile și TREI nopți în inima pământului.""Vă rugăm să notați", spune învățatul Teolog: "cuvântulTREIse repetă dePATRUori pentru a dovedi că Isus avea să-și îndeplinească profeția în ceea ce privetetimpulpe care avea să-l petreacă în mormânt și nicidecum nu se referea la "dupa cum Iona" în ceea ce privește starea sa, și anumeviusaumort." Dacă este factorul timp la care Isus s-a referit atunci când a facut acea profeție, să vedem dacă s-a ținut de promisiune în fața Evreilor din acest punct de vedere al problemei. Dogmaticii Creștini răspund:"BINEÎNTELES!"

VACANí…¢A PUBLICí„"š  

Întrebarea se pune: când a fost Christ crucificat? Toată lumea Creștina va raspunde:"VINERI!"Este și motivul pentru care sărbatoresc"VINEREA MARE"și este vacanța publică în fiecare țară Creștină din America și până în Zambia. Ce anume face "Vinerea Mare" atât de deosebită? - "este deosebită moartea lui Christos pe cruce în această zi pentru a spăla păcatele noastre" - vor spune Creștinii. Deci, a fost omorât pe cruce acum 20xx de ani?"DA!"spun creștinii. Din Evanghelii, luam informațiile precum că Evreii erau în mare grabă în a-l elimina pe Isus. Prin urmare, procesul a avut loc în toiul nopții, după care l-au trimis pe mâna lui Pilat în dimineța următoare; de la Pilat la Irod, și înapoi la Pilat. Interesele lor financiare erau în pericol din cauza că depindeau de opinia publică, iar Isus era eroul lor; a fost binefăcatorul lor. Inamicii săi trebuiau să termine cu el repede, lucru pe care l-au și reușit. Oricum, pe cât de mult au fost în grabă să-l atârne pe cruce, tot atât de mult se grabeau să-l dea jos înainte de apusul soarelui Vineri, din cauza Sabatului. Acesta începe la aproximativ ora 6 p.m. în ziua de Vineri, iar Evreii au fost avertizați în Deuterom 21:23"trupul lui mort sa nu stea pe lemn; ci să-l îngropi în aceeași zi, căci ,cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă moștenire Domnul, Dumnezeul tău."  

Pentru a satisface scrupulele religioase ale Scribilor și Farișeilor"discipolii secreți"ai lui Isus l-au dat jos de pe cruce, i-au îmbaiat trupul dupa ritualurile spălării de înmormantare, l-au împachetat cu"o amestecatura de aproape o sută de litri de smirnă și aloe,"(Ioan 19:39) și au pus corpul ,astfel înfășurat, într-un mormânt înainte de căderea nopții.

DE CE "SE PRESUPUNE"?

Sunt numeroase diferențe și contradicții între sectele si cultele Crestine; dar asupra unui lucru sunt cu toții de acord. IsusSE PRESUPUNEcă a fost în groapă în noaptea de Vineri; IsusSE PRESUPUNEcă este în mormânt în ziua de Sâmbătă; și încaSE PRESUPUNEa fi în groapă în noaptea de Sâmbătă. Creștinii sunt în unanimitate de acord cu aceasta. Se observa deci,că am folositSE PRESUPUNEde trei ori. Motivul este din cauză că Evangheliile sunt cât se poate de tăcute în ceea ce privește momentul exact în care Isus a ieșit din mormânt. Putea fi luat chiar în noaptea de Vineri de către"discipolii secreti"intr-un loc mult mai placut si mult mai odihnitor, dar nu am nici un drept sa presupun de ce autorii Evangheliilor au păstrat tăcerea. Așa că, am repetat cuvântulSE PRESUPUNEde trei ori.

Analiza finala; să vedem dacă, într-adevăr, Isus a statTREIzile șiTREInopți în mormânt:

Sí„"šPTí„"šMíƒ"šNA PAŞTELUI

ÎN MORMíƒ"šNT

ZILE

NOPí…¢I

Vineri- pus în mormânt înainte de asfințitul soarelui

- zero -

O noapte

Sâmbătă-se presupune a fi în mormânt

O zi

O noapte

Duminică-lipsește înainte de răsărit

- zero -

- zero -

TOTAL

O zi

Doua nopți


Fără nici un efort, veți observa că
MARELE TOTALeste deO ZIșiDOUí„"š NOPí…¢I, și nu Trei zile și Trei nopți. Dacă ar fi să ne luam după Scripturile Creștine, Isus a căzut pentru aDOUA OARí„"š.

ÎN PRIMUL Ríƒ"šND- el a fost deosebit de Iona, care a fostVIUîn burta peștelui, care este total opusul a ceea ce Scripturile Creștine susțin că s-a întamplat cu Stăpânul lor, care a fostMORTîn toată perioada cât Iona a fost -VIU.  

ÎN AL DOILEA Ríƒ"šND,descoperim că Isus nu satisface nici profeția în legăturî cuFACTORUL TIMP.Marii matematicieni ai Creștinătății vor da greș încercând să obțină un rezultat de -TREIzile șiTREInopți. Nu trebuie să uităm că Evangheliile ne spun explicit că era "înainte de răsaritul soarelui", în ziua de Duminică (prima zi a săptămânii), când Maria Magdalena s-a dus la mormântul lui Isus și l-a găsit gol.  

"MIERCUREA" MARE

Dl. Mr Robert Fahey de la "Plain Truth" magazine, într-o conferința ținută la Holiday Inn,' Durban, unde am fost prezent, încearcă să demonstreze audienței că Isus Christos a fost crucificat într-oMIERCURIși nu într-oVINERI, după cum se susține de 2000 de ani de către Creștinătatea Ortodoxă. După spusele lui, dacă cineva numără înapoi TREI ZILE și TREI NOPí…¢I, va obține răspunsulMIERCURI.

L-am felicitat pe Dl. Mr Fahey pentru ingeniozitatea sa; și l-am întrebat cum de a fost posibil ca de peste 2000 de ani, întreaga Creștinătate să sărbătorească VINEREA MARE în loc de MIERCUREA MARE. Peste 1,200,000,000 de Creștini din întrega lume sunt total ignoranți în ceea ce privește schimbarea datei așa zisei Crucificări! Înseamnă că Biserica Romano - Catolică care susține un lanț neîntrerupt de la Sfântul Petru până în zilele noastre - după ceea ce spune Dl. Faley ,încearcă să ne ducă în eroare.

DUMNEZEU SAU DIAVOLUL?

Întrebarea vine automat: cine a înșelat milioanele de Creștini de-a lungul a peste 2000 de ani?DumnezeusauDiavolul? Dl. Fahey răspunde categoric:"DIAVOLUL" "Dacă Diavolul", spun, "poate crea cu succes confuzie în rândurile Creștinilor în cel mai elementar lucru; când să sarbatorească Vinerea Mare sau Miercurea Mare, atunci cât de ușor este pentru acest Diavol să însele Creștinii și în alte privințe ce țin de Dumnezeu?" Dl Fahey s-a înroșit și a plecat rușinat.

Dacă acestea sunt crezurile Creștinilor în lumea de astăzi, putem să ne întrebăm; nu este asta cea mai strașnică păcăleală din istorie?

By Ahmad Deedat

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)

CARE A FOST SEMNUL LUI IONA?

Postat deAlina in Religie comparatape 28.10.2011,0 comentarii


"CHRIST" NU ESTE UN NUME

Peste o mie de milioane de Creștini acceptă, astazi - total orbiți, faptul că Isus din Nazaret este Christ. Ei reproduc 1001 de profeții din Biblia Evreilor (Vechiul Testament) să-si dovedească afirmațiile, cum că Isus a fost Messiah cel promis Evreilor. Să lasăm pentru moment la o parte cele 1000 de profeții și să ne ocupăm de doar 1(una), care este semnificativă, pe care Isus a declarat-o în fața Evreilor și să verificam dacă el și-a ținut această promisiune sau nu în fața Evreilor.   

Trebiue să admitem că,acest cuvânt CHRIST nu este un nume. Este un titlu.  Este o translație din Ebraică a cuvântului Messiah, care înseamnă "uns". Grecescul pentru "uns"este Christos de unde avem noi astăzi Christ. 

Preoții și regii erau "unsi" la consacrarea lor în noile funcții. Sfânta Biblie conferă acest titlu chiar și regilor păgâni, ca de exemplu CYRUS:  "Așa vorbește Domnul către unsul Său, către Cir"¦" (Isaia 45:1)  

Ni se reamintește iî Evanghelia lui Luca : "Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat imprejur Pruncul, I-au pus numele de ISUS, nume care fusese spus de un înger înainte ca să fi fost El zămislit în pantece." (Luca 2:21) Numele care i-a fost transmis Mariei  pentru fiul ei încă nenăscut a fost ISUS și NU Christos. Numai după botezarea sa de către Ioan Botazătorul, Isus și-a căpătat numele titlul de Christos. Evreii nu au fost singurii care nu au acceptat meritale sale în adevărarta lor valoare; ei vroiau dovezi!

MIRACOLUL CA DOVADí„"š

Matei înregistrează că învățații acelor timpuri, Scribii și Fariseii Evrei au venit la Isus și l-au întrebat: "Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!" (Matei 12:38) Ceea ce vroiau ei era, de fapt, un "truc magic", ca și o "presdigitație" - iuțeala de mana prin care cineva scoate un iepure dintr-o pălărie, merge pe apă, zboară sau zdrobește cărbuni incinși în picioare. Acesta este genul de "semne" sau miracole pe care le căutau. Evreii l-au confundat cu un vrajitor, magician sau șarlatan.    

NICI UN "ALT SEMN" DECíƒ"šT UNUL   

Cu o indignare îndreptățită, Isus le răspunde: "UN NEAM VICLEAN ŞI PREACURVAR CERE UN SEMN; DAR NU I SE VA DA ALT SEMN, DECíƒ"šT SEMNUL PROOROCULUI IONA. Cí„"šCI DUPí„"š CUM IONA A STAT TREI ZILE ŞI TREI NOPí…¢I ÎN Píƒ"šNTECELE CHITULUI, TOT AŞA ŞI FIUL OMULUI VA STA TREI ZILE SI TREI NOPTI ÎN INIMA Pí„"šMíƒ"šNTULUI. "  (Matei 12:40) Isus a spus: "NU I SE VA DA ALT SEMN". El nu s-a referit la vindecarea orbului Bartimeus, și nu a vorbit despre "femeia cu scurgeri" ,care s-a vindecat doar prin atingerea lui, și nici despre cei 2000 de porci in care a trimis diavolul ce poseda un om, sau despre cei 5000 sau 3000 de oameni pe care i-a hrănit cu o bucata de pește și cu un colț de pâine. "Nu i se va da alt semn",spune Isus, DECíƒ"šT UNUL! - "DECíƒ"šT SEMNUL LUI IONA". El își pune toate "ouăle" într-un singur coș. Pretenția ce o ridica, aceea de a fi Messiah (Christos), se dovedește a fi falsă sau nu, printr-un SINGUR semn ce avea să-l dea.

S-a ținut Isus de promisiune, îndeplinind acel SINGUR semn pe care l-a dat? Creștinii vor răspunde în unanimitate DA! Fără a lua în considerație advertismentul Bibliei -"CERCETAí…¢I toate lucrurile și luati ce-i bun". (1 Telasoniceni 5:21)   

IONA NU A ASCULTAT CHEMAREA DOMNULUI   

Care a fost "semnul" (miracolul) lui Iona? Trebuie să mergem la "Cartea lui Iona", în Vechiul Testament și să aflam că Dumnezeu i-a poruncit lui Iona: "Scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!" (Iona 1:2) să-i întoarca de la "calea lor cea rea și de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile!" (Iona 3:8) Dar Iona nu a dorit să mearga să-i previna pe Niniveni, așa că se îndreapta către Joppa în loc să se ducă la Ninive, îmbarcându-se pe un vas, fugind de poruncile Domnului.     

Dar pe mare se stârnește o furtună cumplită. Superstițiile marinarilor spun că, atunci când cineva iese din porunca Stăpânului, se naște o asemenea furtună. Au început să se întrebe cine-i vinovatul, deci s-au hotărât: "Veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta! Au tras la sorți, și sortul a cazut pe Iona." (Iona 1:7) Iona nu-și îndeplinise misiunea, deci, cu hotărâre, se oferă: "Luați-mă, și aruncați-mă în mare, ți marea se va liniști față de voi! Căci stiu că din vina mea vine peste voi această mare furtună!" (Iona 1:12)  

VIU SAU MORT?    

De vreme ce se oferă singur  drept victimă  a acestui sacrificiu, nu era nevoie să-l sugrumam, să-l străpungem cu sulița, să-i rupem un braț sau un picior înainte să-l aruncăm în mare, căci singur spune: "Luați-mă și aruncați-mă în mare". Întrebarea vine automat: atunci când comandantul vasului și echipajul l-au aruncat peste bord a fost Ionaviu sau mort? Orice copil Creștin care urmeaza școala de Duminică iți va raspunde imediat : "VIU!" Furtuna încetează subit - a fost cumva o coincidență? Un pește îl înghite pe Iona; a fost el viu sau mort când a fost înghitit? Răspunsul este iarăși "VIU" A fostviu sau mort când "Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului sau, din pântecele peștelui"? (Iona 2:1) Bineînteles că un mort nu plânge și nu se roagă! Deci, răspunsul este "VIU".   

Pentru trei zile și trei nopți, peștele l-a purtat prin adâncurile oceanului: viu sau mort? "VIU" este răspunsul, încă o data. A treia zi, peștele îl dă afară, pe țărmul mării: viu saumort? VIU, bineînteles! Ce a profețit Isus despre el însusi? A spus: "Cí„"šCI, DUPí„"š CUM IONA "¦ TOT AŞA ŞI FIUL OMULUI..."  CA IONA.  Şi cum a fost Iona? A fost el viu saumort pentru trei zile și trei nopți? Viu! VIU! VIU! este răspunsul unanim al Evreilor, Creștinilor și Musulmanilor!

DEOSEBIT DE IONA    

Dacă Iona a fost viu pentru trei zile și trei nopți, atunci și Isus ar fi trebuit să fie viu în cavoul său așa cum singur prorocise! Dar Creștinătatea se agață de subredul fir de ața al morții lui Isus pentru salvarea lor. Deci, ar trebui să răspundem că Isus a fost MORTpentru trei zile și trei nopti, după cum afirmă Creștinii. Contradicția între ceea ce a prorocit și ceea ce a îndeplinit este evidentă. Iona VIU, Isus MORT! Foarte DEOSEBIT de Iona! Dar, Isus a spus "DUPí„"š CUM IONA" și nu DEOSEBIT de Iona. Este, deci, adevărat că, după propriul său test, Isus să nu fie ADEVARATUL Messiah al Evreilor. Dacă Evangheliile înregistrează faptele în adevărul lor, cum putem să-i acuzăm pe Evrei că l-au respins pe "CHRIST".     

TREI ŞI CU TREI =72 DE ORE?    

Profesor de Teologie, Doctor în Divinitate, subliniază în versetul lui Matei 12:24, factorul TIMP -  "căci după cum Iona a stat TREI zile și TREI nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul Omului va sta TREI zile și TREI nopți în inima pământului." "Vă rugăm să notați", spune învățatul Teolog: "cuvântul TREI se repetă de PATRU ori pentru a dovedi că Isus avea să-și îndeplinească profeția în ceea ce privete timpul pe care avea să-l petreacă în mormânt și nicidecum nu se referea la "dupa cum Iona" în ceea ce privește starea sa, și anume viu sau mort." Dacă este factorul timp la care Isus s-a referit atunci când a facut acea profeție, să vedem dacă s-a ținut de promisiune în fața Evreilor din acest punct de vedere al problemei. Dogmaticii Creștini răspund: "BINEÎNTELES!"

VACANí…¢A PUBLICí„"š    

Întrebarea se pune: când a fost Christ crucificat? Toată lumea Creștina va raspunde:"VINERI!" Este și motivul pentru care sărbatoresc "VINEREA MARE" și este vacanța publică în fiecare țară Creștină din America și până în Zambia. Ce anume face "Vinerea Mare" atât de deosebită? - "este deosebită moartea lui Christos pe cruce în această zi pentru a spăla păcatele noastre" - vor spune Creștinii. Deci, a fost omorât pe cruce acum 20xx de ani? "DA!" spun creștinii. Din Evanghelii, luam informațiile precum că Evreii erau în mare grabă în a-l elimina pe Isus. Prin urmare, procesul a avut loc în toiul nopții, după care l-au trimis pe mâna lui Pilat în dimineța următoare; de la Pilat la Irod, și înapoi la Pilat. Interesele lor financiare erau în pericol din cauza că depindeau de opinia publică, iar Isus era eroul lor; a fost binefăcatorul lor. Inamicii săi trebuiau să termine cu el repede, lucru pe care l-au și reușit. Oricum, pe cât de mult au fost în grabă să-l atârne pe cruce, tot atât de mult se grabeau să-l dea jos înainte de apusul soarelui Vineri, din cauza Sabatului. Acesta începe la aproximativ ora 6 p.m. în ziua de Vineri, iar Evreii au fost avertizați în Deuterom 21:23 "trupul lui mort sa nu stea pe lemn; ci să-l îngropi în aceeași zi, căci ,cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă moștenire Domnul, Dumnezeul tău."   

Pentru a satisface scrupulele religioase ale Scribilor și Farișeilor "discipolii secreți" ai lui Isus l-au dat jos de pe cruce, i-au îmbaiat trupul dupa ritualurile spălării de înmormantare, l-au împachetat cu "o amestecatura de aproape o sută de litri de smirnă și aloe," (Ioan 19:39) și au pus corpul ,astfel înfășurat, într-un mormânt înainte de căderea nopții.   

DE CE "SE PRESUPUNE"?    

Sunt numeroase diferențe și contradicții între sectele si cultele Crestine; dar asupra unui lucru sunt cu toții de acord. Isus SE PRESUPUNE că a fost în groapă în noaptea de Vineri; Isus SE PRESUPUNE că este în mormânt în ziua de Sâmbătă; și înca SE PRESUPUNE a fi în groapă în noaptea de Sâmbătă. Creștinii sunt în unanimitate de acord cu aceasta. Se observa deci,că am folosit SE PRESUPUNE de trei ori. Motivul este din cauză că Evangheliile sunt cât se poate de tăcute în ceea ce privește momentul exact în care Isus a ieșit din mormânt. Putea fi luat chiar în noaptea de Vineri de către"discipolii secreti" intr-un loc mult mai placut si mult mai odihnitor, dar nu am nici un drept sa presupun de ce autorii Evangheliilor au păstrat tăcerea. Așa că, am repetat cuvântul SE PRESUPUNE de trei ori.   

Analiza finala; să vedem dacă, într-adevăr, Isus a stat TREI zile și TREI nopți în mormânt:

Sí„"šPTí„"šMíƒ"šNA PAŞTELUI

ÎN MORMíƒ"šNT

 

ZILE

NOPí…¢I

Vineri - pus în mormânt înainte de asfințitul soarelui

- zero -

O noapte

Sâmbătă -se presupune a fi în mormânt

O zi

O noapte

Duminică -lipsește înainte de răsărit

- zero -

- zero -

TOTAL

O zi

Doua nopți


Fără nici un efort, veți observa că
 MARELE TOTAL este de O ZI și DOUí„"š NOPí…¢I, și nu Trei zile și Trei nopți. Dacă ar fi să ne luam după Scripturile Creștine, Isus a căzut pentru a DOUA OARí„"š.

 

ÎN PRIMUL Ríƒ"šND - el a fost deosebit de Iona, care a fost VIU în burta peștelui, care este total opusul a ceea ce Scripturile Creștine susțin că s-a întamplat cu Stăpânul lor, care a fost MORT în toată perioada cât Iona a fost - VIU.     

ÎN AL DOILEA Ríƒ"šND,descoperim că Isus nu satisface nici profeția în legăturî cuFACTORUL TIMP. Marii matematicieni ai Creștinătății vor da greș încercând să obțină un rezultat de - TREI zile și TREI nopți. Nu trebuie să uităm că Evangheliile ne spun explicit că era "înainte de răsaritul soarelui", în ziua de Duminică (prima zi a săptămânii), când Maria Magdalena s-a dus la mormântul lui Isus și l-a găsit gol.  

"MIERCUREA" MARE 

Dl. Mr  Robert Fahey de la "Plain Truth" magazine, într-o conferința ținută la Holiday Inn,' Durban, unde am fost prezent, încearcă să demonstreze audienței că Isus Christos a fost crucificat într-o MIERCURI și nu într-o VINERI, după cum se susține de 2000 de ani de către Creștinătatea Ortodoxă. După spusele lui, dacă cineva numără înapoi TREI ZILE și TREI NOPí…¢I, va obține răspunsul MIERCURI.  

L-am felicitat pe Dl. Mr Fahey pentru ingeniozitatea sa; și l-am întrebat cum de a fost posibil ca de peste 2000 de ani, întreaga Creștinătate să sărbătorească VINEREA MARE în loc de MIERCUREA MARE. Peste 1,200,000,000 de Creștini din întrega lume sunt total ignoranți în ceea ce privește schimbarea datei așa zisei Crucificări! Înseamnă că Biserica Romano - Catolică care susține un lanț neîntrerupt de la Sfântul Petru până în zilele noastre - după ceea ce spune Dl. Faley ,încearcă să ne ducă în eroare.

DUMNEZEU SAU DIAVOLUL?  

Întrebarea vine automat: cine a înșelat milioanele de Creștini de-a lungul a peste 2000 de ani? Dumnezeu sau Diavolul? Dl. Fahey răspunde categoric: "DIAVOLUL"  "Dacă Diavolul", spun, "poate crea cu succes confuzie în rândurile Creștinilor în cel mai elementar lucru; când să sarbatorească Vinerea Mare sau Miercurea Mare, atunci cât de ușor este pentru acest Diavol să însele Creștinii și în alte privințe ce țin de Dumnezeu?" Dl Fahey s-a înroșit și a plecat rușinat.

Dacă acestea sunt crezurile Creștinilor în lumea de astăzi, putem să ne întrebăm; nu este asta cea mai strașnică păcăleală din istorie?

By Ahmad Deedat

 

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)