Capitolele Coranului

Postat deAlina in Cuvantul Sau: Coranulpe 15.10.2011,0 comentarii

Coranul canonizat, așa cum este cunoscut astăzi, este format din 114 capitole (sure), de lungimi diferite, de la minimum 3 versete (Capitolul El-Keuser, En-Nasr și El-Asr) până la maximum 287 de versete (cât are sura El Bakara "Vaca"), așezate nu cronologic, și nici după lungime, ci în ordine aproximativ descrescătoare, începând cu cea de-a doua sură. Toate surele, cu excepția celei de-a 9-a, (Teube) au în frunte sintagma bi-smi-llahi-r-rahmani-r-rahim "În numele lui Allah, cel Milos și Milostiv".

Ordinea capitolelor din Coran :

1. Surat Al-Fatiha
2 .Surat Al-Baqara
3. Surat 'Al 'Imran
4 .Surat An-Nisa'
5. Surat Al-Ma'ida
6. Surat Al-'An'am
7. Surat Al-'A'raf
8. Surat Al-'Anfal
9. Surat At-Tawba
10. Surat Yunus
11. Surat Hud
12. Surat Yusuf
13. Surat Ar-Ra'd
14. Surat Ibrahim
15. Surat Al-Hijr
16. Surat An-Nahl
17. Surat Al-'Isra'
18. Surat Al-Kahf
19. Surat Maryam
20. Surat Ta-Ha
21. Surat Al-'Anbiya'
22. Surat Al-Hajj
23. Surat Al-Mu'minun
24. Surat An-Nur
25. Surat Al-Furqan
26. Surat Aș-Şu'ara
27. Surat An-Naml
28. Surat Al-Qasas
29. Surat Al-'Ankabut
30. Surat Ar-Rum
31. Surat Luqman
32. Surat As-Sajda
33. Surat Al-'Ahzab
34. Surat Saba'
35. Surat Fatir
36. Surat Ya-Sin
37. Surat As-Saffat
38. Surat Sad
39. Surat Az-Zumar
40. Surat Ghafir
41. Surat Fussilat
42. Surat Aș-Şura
43. Surat Az-Zukhruf
44. Surat Ad-Dukhan
45. Surat Al-Jathiya
46. Surat Al-'Ahqaf
47. Surat Muhammed
48. Surat Al-Fath
49. Surat Al-Hujurat
50. Surat Qaf
51. Surat Adh-Dhariyat
52. Surat At-Tur
53. Surat An-Najm
54. Surat Al-Qamar
55. Surat Ar-Rahman
56. Surat Al-Waqi'a
57. Surat Al-Hadid
58. Surat Al-Mujadila
59. Surat Hashr
60. Surat Al-Mumtahana
61. Surat As-Saff
62. Surat Al-Jumu'a
63. Surat Al-Munafiqun
64. Surat At-Taghabun
65. Surat At-Talaq
66. Surat At-Tahrim
67. Surat Al-Mulk
68. Surat Al-Qalam
69. Surat Al-Haqqa
70. Surat Al Ma'arij
71. Surat Nuh
72. Surat Al-Djinn
73. Surat Al-Muzammil
74. Surat Al-Muddathir
75. Surat Al-Qiyama
76. Surat Al-'Insan
77. Surat Al-Mursalat
78. Surat An-Naba'
79. Surat An-Nazi'at
80. Surat 'Abasa
81. Surat At-Takwir
82. Surat Al-Infitar
83. Surat Al-Mutaffifun
84. Surat Al-Inșiqaq
85. Surat Al-Buruj
86. Surat At-Tariq
87. Surat Al-'A'la
88. Surat Al-Ghashiya
89. Surat Al-Fajr
90. Surat Al-Balad
91. Surat Aș-Şams
92. Surat Al-Lay
93. Surat Ad-Duha
94. Surat Aș-Şarh
95. Surat At-Tin
96. Surat Al-'Alaq
97. Surat Al-Qadr
98. Surat Al-Bayyina
99. Surat Az-Zalzala
100. Surat Al-'Adiyat
101. Surat Al-Qari'a
102. Surat At-Takathur
103. Surat Al-'Asr
104. Surat Al-Humaza
105. Surat Al-Fil
106. Surat Quray
107. Surat Al-Ma'un
108. Surat Al-Kawthar
109. Surat Al-Kafirun
110. Surat An-Nasr
111. Surat Al-Masad
112. Surat Al-Ikhlas
113. Surat Al-Falaq
114. Surat An-Nas

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)