Abbas ibn Abdulmuttalib, unchiul Profetului (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra sa)

Postat deAlina in Istoriepe 10.10.2011,0 comentarii


Abbas ibn Abdulmuttalib era cel mai bogat dintrefrații săi,pe când fratele său Abu Talib avea o situație critică. La propunerea Profetului, a avut grijă de nepotul său, Ukail, și l-a ajutat pe AbuTalib să-și reglementeze situația.
Când Profetul a început sa răspândească Islamul, datorită gradului de rudenie pecare îl aveau, l-a sprijinit cu ce a putut.
La înțelegerea "akabe" a fost alături de Profet cu toatecănu era musulman și a ținut un discurs influențabil. A spus:
"O, Mediniților, acesta este fiulfratelui meu. Este cel mai iubit dintre oameni. În cazul în care credeți în ceea ce a adus el și vreți să-l luați cu voi, trebuie să-mi dați un cuvânt încrezător. 
După câte știți Muhammed este dintrenoi. Noi l-am apărat de cei necredincioși. El trăiește printre noi datorităonoarei și personalității pentru care l-am apărat. Şi cu toate acestea vreasălase totul în urmă și să vină la voi. Hotăți-vă, în cazul în care toatetriburile de arabi se unesc și pornesc o luptă contra voastră și veți avea putere săluptați cu ei. Consultați-vă între voi, pentru a nuvădespărții după aceea. Vă țineți de promisiune  să-l apărați? Ce bine dacă veți putea să-l apărați așa cum i se cuvine. Dacă aveți de gând să-l lăsați singur după ce iese din Mekka,renunțați de acum pentru a puteafi apăratșitrăipe meleagurile sale prin cinstea și onoarea pe care o are. 
Musulmanii din Medina i-au răspuns:
"Noi o să-l apărăm pe Trimisul lui Allahcu tot ceea ce avem, cu sufletele și averile noastre. Noi ne ținem de promisiunea pecare o facem!" spunând acestea, au făcut înțelegerea cu Trimisul luiAllah (pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa). După înțelegere, Abbas s-a rugatpentru Profet (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asuprasa): "O, Tu eștimator la promisiunea, jurământul pe care l-au făcut în a-l apăra pe nepotul meu. í…¢i-l încredințez pe băiatul fratelui meu. !"
Unchiul Profetului era foarte bogat dar și darnic. Era cunoscutprin darurile pe care le făcea. Îi plăcea foarte mult să îi facă fericiți pe săraci și în special să cumpere sclavi și după aceea să-i elibereze. A eliberatîn jur de 70 de sclavi. Își vizita rudele apropiate și avea grijă de ei. Era iubit de către Profet (pacea și binecuvântarea luiAllah fie asupra sa), se ruga întotdeauna pentru el: "O, Allah, fii cu milă asupra lui Abbas și fii săi, încât să nu aibă nici un păcat. O, Allah, apărăi de păcate și rele!" 
Într-o zi, Profetul (pacea și binecuvântarea luiAllah fie asupra sa) i-a spus lui Abbas:
"Pot să-ți dau un sfat? Plătindu-ți dreptul rudeniei aș vrea să-ți fac un bine!"
Abbas: "Sigur, O, Trimis al lui Allah!"
"Să te învăț ceva care îți va șterge toate păcatele care le-ai făcut cu știință sau fără știință, intenționat sau neintenționat, în ascuns saudezvăluit,vechi sau noi, dinainte sau care urmează."
Abbas:" O, Trimis al lui Allah, ce vrei să mă înveți?"
"O rugăciune din patru părți. După ce citești ruga de deschidere,citeștede 10 ori (Subhânallahi velhamdulillâhi velâ ilâhe illâllahu vallahu ekber),dupărecitirea surei fatiha, o sura din Sfântul Coran aceeași ruga o citești de 15 ori, în timpulaplecăciuniiaceeașirugăde 10 ori, la ridica de la aplecăciune citești de 10 ori, după care în timpul prosternării de 10 ori, după prima prosternare totde 10 ori apoi la cea de-a doua prosternare de 10 ori. La cea doua parte a rugăciunii (rakaa) se faceacelașilucru, șitot așase fac șicelelalte părți ale rugăciunii. La fiecare rakade 75 ori, iar în toată rugăciunea de 300 ori. Şi-așa păcatele tale se vor șterge chiar dacă ar fi cât nisipul de pemalul mării.Dacăai puterea împlinești această rugaciune în fiecarezi. 
- O, Trimis al lui Allah, cine are puterea să împlinească această rugăciune în fiecare zi?
"Dacă nu ai puterea să împlinești această rugăciune în fiecare zi,implinește-ocel puținîn fiecare zi de vineri, dacă nu poți, măcar o dată pe lună, dacă nu poți nici o dată pe lună, măcar o dată pe an, dacă nu poți nici măcar o dată pe lună împlinește-o cel puțin o dată în viață!"
Cei care doresc să împlinească rugaciuni voluntaretrebuie săîmplineascămai întâi ceea ce au pierdut. Pentru cărecuperarea nu esteprecum voluntara. 
Abbas era unul dintre conducătorii quraișiților. El a participat larepararea Kabei și este dintre cei care au asigurat săse împartă apă la pelerinii careveneau la Kaba. Şi după ce a acceptat Islamul acontinuat același lucru. Abbas și frații săi în perioadapelerinajului stăteau în fața fântânei zemzem și scoteau apă din fântănă tuturor celor caredoreau săbea. Abbas este dintre cei mai iubiți unchi ai Profetului (pacea și binecuvântarea luiAllah fie asupra sa), era cel mai mic copil al lui Abdul-Muttalib. Era mai maredecât Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)cu trei ani.
În timpul bătăliei de la Bedir încă nu era musulman. Aparticipat la bătălie la insistența Quraișiților. La sfârșitul războiului a fost luatostatic șidus în Medina. Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)i-a spus:
"O, Abbas, plătește pentru eliberareanepoțilortai Ukail bin Ebu Talib si Nevfel căci tu ești bogat ! »
Abbas i-a răspuns : « O, Trimis allui Allah, eu nu sunt musulman, m-au adus cu forța la bătălie. »
í‚« Allah știe că tu nu ești musulman. Cu siguranță că Allah te va răsplăti. Dar din câte se vedetu eștiîn stăpânireanoastră.De aceea trebuie să plătești pentru a fi eliberat.» 
Abbas : « Dar nu mai am decât 800 de dirhemi ». 
í‚« O, Abbas, de ce nu spui de acel aur ! »
Abbas : « Care aur ! »
í‚« Acel aur pe care l-ai dat soției tale, Umm Fadl. Cândi-ai dat acel aur nu se afla nimeni lângă voi. I-ai spus soției : « Nu știu ce se va întâmpla cumine în această călătorie. În cazul în caremi se va întâmpla ceva și nu o să mă mai pot întoarce aceastaeste pentru tine, și aceasta pentru Fadl. Şi aceasta pentruAbdullah, șiatâta pentru Ubeydullah și atâta pentru Kusem » unde sunt acești bani (aur)?
Abbas a rămas uimit de ceea ce aspus Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)la câtăprecizie a avut în ceea ce a spus :
í‚« Jur pe Allah că în momentul în care amînmânat acest aur soției mele nu era nimeni lângă noi, tu de unde știi toate acestea ? »
í‚« Allah m-a înștiințat ! »
"Acum am crezut cu adevărat că într-adevăr tu ești Trimisul lui Allah. Mărturisesc că tot ceea ce ai spuseste adevărat»
A rostit mărturisirea devenindastfel musulman. După ce s-a făcut musulman Profetul nua spus nimănuicăeste musulman, însărcinându-l cu vestirea a tot ceea ce seîntâmplăîn Mekka. Dupăo perioadă,a trimis o scrisoare către Profet în care își exprima dorința de a veni în Medinalângăel pentru căîi era dor de el. Dar Profetul i-a răspuns : « Jihadul în care te afli estemult mai bun pentru tine. "Cand aaflat ca s-au facut toate pregatirile pentru cucerirea Mekkei, a vazut ca nu maiare nici un rost sa mai ramana in Mekka si a emigrat la Medina langa Trimisullui Allah. Şi-a lasat familia in Medina, iar el a iesit cu Trimisul luiAllah la cucerirea Mekkei. Trimisul lui Allah i-a spus:"O, Abbas. asa cum eusunt ultimul Trimis al lui Allah asa si tu esti ultimul emigrator.
În timpul cuceririi, Abu Sufian s-a facut musulman. Insusi Abbas s-a ocupat deel. Într-una din dimineți în timp ce musulmanii se pregăteaucu o bucurie pentru rugaciunea de dimineata vazand toate acestea Abu Sufyan i-aspus lui Abbas: "O, Abbas, musulmanii au primit vreo nouăporunca?"
"Nu, ei se pregătesc pentru rugăciunea de dimineață"
După care Abbas l-a învățat săia abluțiunea și l-a dus lângă Profet. Profetula trecut în fața musulmanilor să-i conducăla rugăciune. Abu Sufian când a văzut stareamusulmanilor la aplecăciune și prosternare i-a spus lui Abbas:
"Abbas, eu nu am văzut o asemenea supunere nici în palatele Iranului șinici pe meleagurile Rum. Sincer nepotul tău s-a făcutun mare conducător."
Abbas i-a răspuns: "aceasta nu are legătura cu pașalâcul,ci este profeție."
Abbas, pentru că era o rudă de-a Profetului, avea un loc aparteîntre companioni. Era ascultat. La moartea Profetului, companionii numai conștientizauceea ce făceau și s-au adunat în moschee să-l plângăpe Profet. Nimănui nu-i venea să credea. Omar nu maiera conștient. Se uita la fața Profetului șispunea:"Trimisul lui Allah a leșinat!" pentru cănu-i plăcea să spună că a murit nu permitea nimănui săspună că Profetul Muhammed a murit. A ieșitafara și a spus: "Cine spune că Trimisul luiAllah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a murit îi voi tăiagâtul cu sabia mea".
Abu Bekr și Abbas aveau un loc aparte între companioni. Numai el îiputeau controla pe companioni, de aceea s-au dus împreunăla moschee. Abbas a spus:
"O, oameni, l-ați auzit cumva pe Trimisul lui Allah spunând: "Eu nu voimuri!""Nu, noi nu am auzit așa ceva!"
După care s-a îndreptat către Omar șil-a întrebat: "O, Omar, ai auzit ceva în această privința?"
S-a îndreptat după aceea către companioni șia spus: "Nu poate să spună nimeni că Profetul (pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa) nu a murit. Jur pe Allah căTrimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fieasupra sa) gustămoartea. Allah PreaÎnaltul spune în Sfântul Coran: "Într-adevăr,că vei muri și or să moarăși ei." Trimisul lui Allah (pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa) după ce completatIslamul a plecat dintre noi. Trebuie să ne revenim, săîndeplinim ritualurile de înmormântare". Abu Bekir a ținutși el un discurs legat de cele spuse de Abbas.Şiașa și-au mai revenit companionii. 
După bătălia de la Hayber, Hajjaj bin Ilat a venit la Trimisul luiAllah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)șia spus: "O Trimis al lui Allah, copii, averea mea sunt în Mekka șiaș vrea să-i iau de acolo. Dar daca se aflăcă sunt musulman nu o sa mi se dea voie săiau. Când mă duc în Mekka se poate să spun despre tinevorba care nu ți se cuvin?" Trimisul lui Allah (pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa) i-a dat voie. 
Hajjaj când a venit în Mekka i-a anunțat pe necredincioșiprecum că Trimisul lui Allah a fost luat prizioner șiva fi adus în Mekka pentru a fi omorât. Necredincioșiis-au bucurat când au auzit această veste, dar Abbasa leșinat de supărare când a auzit șia fost dus acasă într-o stare critică. Dupăce și-a revenit, s-a dus la casa lui Hajjaj având grijăsă nu fie văzut de nimeni, pentru a se convingede vestea dată. Hajjaj când l-a văzut pe Abbas înstarea sa criticăi-a spus:
"Abbas, bucură-te, Trimisul lui Allah(pacea și binecuvântarealui Allah fie asupra sa) a ieșit victorios din bătăliade la Hayber. Eu am luat voie de la Trimisul lui Allah săspun acestea pentru a-mi putea recupera averea. L-a trei zile dupăce ies de aici le poți spune adevărul.
În bătălia "Huneyn" care a avut loc dupăcucerirea Mekkei, Abbas nu s-a despărțitde Trimisul lui Allah(pacea și binecuvântarea lui Allah fieasupra sa) . 
Armata musulmană a ieșit înainte de răsăritulsoarelui și în timp ce coborau, au fost atacațide dușmanii care stăteau ascunșiși îi așteptau. Nu au știut ce se întâmplă.S-au încurcat lucrurile dintr-o dată. Abbas șiAbu Bekir și câțiva dintre companioni nu s-au mișcatde lângă Trimisul lui Allah(pacea și binecuvântarealui Allah fie asupra sa). Trimisul lui Allah i s-a adresat lui Abbas:
"O, Abbas, adresează-te lor în felul următor: "O, voi ceidin Medina, o, voi cei care ați făcut înțelegereasub copacul Semura"..
Abbas era bine făcut și părea o ființă serioasă.Şi pentru a-l auzi toată lumea a țipatcu toată puterea. "O. voi cei din Medina, o, voi cei care ațifăcut înțelegerea sub copacul Semura, adunați-văaici, nu vă împrăștiați.!"
Companionii când au auzit aceasta au vrut să se întoarcă,dar animalele cu care erau se speriaseră, iar unii dintrecompanioni nu au mai putut să-și întoarcăanimalele. Au rămas nevoiți să renunțela ele. Musulmanii și-au revenit și dupăo luptă cruntă au fost învingători. O parte dinarmată a fost omorâtă iar o parte afost luatăprizonieră.
Abbas era curajos. Geabir povestește: "Când Trimisullui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a plecat la Taif,l-a trimis pe Handala bn Rebi acelui popor. Şi în timp ce levorbea l-au luat și l-au închis în cetate. Cine îl va salva pe Handala dinmâinile lor? Cine v-a face acest lucru o sa i se dea răsplatatuturor luptătorilor. Abbas bin Abdulmuttalib când a auzit acestea nu amai stat pe gânduri și a plecat precum un fulger. Tocmai îl puneau pe Handala încastel ca Abbas ii ajunse și l-a luat din mainile celor dinTaif. Trimisul lui Allah se ruga pentru Abbas. Abbas l-a adus pe Handala fărăsă fie vătămat. 
Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fieasupra sa) împreună cu companionii săi a plecat în anul632 să îndeplinească pelerinajul, înultimele sale dicursuri vorbea despre băiatul unchiului său,Abbas, și a specificat căprima dobândăpe care a ridicat-o a fost dobânda lui Abbas. La moartea Profetului(pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa), Ali, Abbas șicopii săi Fabl și Kusem, Usame bin Zeyd șiSalih au intrat să spele trupul neînsuflețit alProfetului(pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) . Cu toate căTrimisul lui Allah era îmbrăcat cu o cămașăau început să-l spele. Abbas șicopii săi au ajutat să verse apă,și l-au întors de pe o parte pe cealaltă.Ali îl spăla. Şi în timp ce îl spăla în casa sa sesimțea un miros frumos, pe care nu-l mai întâlniseră.După ce l-au spălat, i-au săpatlocul unde urma să fie înmormânt, unde l-au așejat în pozițianumită:"Lahd". Omar i-a împărțitși lui Abbas din prăzile luate din cuceriri. Când Omar a dorit să extindălocul moscheii, a dorit să cumpere casa luiAbbas deoarece se afla în locul unde vroiau să extindă,dar Abbas nu fost de acord săo vândă, ci a dorit să o dăruiască. 
În timp ce Omar se afla în Medina, a cerut de la Abbas să facă rugăciunea ploii, dupăcare a plouat și totul a devenitverde. La care Omar a spus despre Abbas: "Abbas este un sold între noi și Allah!" 
Se știe cât de apropiați erau unul de celălalt,Abbas și Trimisul luiAllah (pacea și binecuvântarealui Allah fie asupra sa). Şinu numai. Era o persoană iubită, respectată.Până și Halifii la trecerea lui Abbas se ridicau pentru respectul și modestia pe care îl aveau. 
Abbas era foarte bogat. Dupăce s-a așejat în Medina acontribuit la pregătirea armateimusulmane la toate luptele care au avut loc șiîn special la lupta Bizans. Era darnic, modest, a făcut multe fapte de caritate.

A murit în anul 652, la vârsta de 88de ani, în Medine. Osman a fost cel care a făcutrugaciunea de înmormântare, fiind înmormântat la cimitirul Baki.                                                                                      sursa: www.islamulazi.ro

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)