12 dovezi

Postat deAlina in Religie comparatape 28.10.2011,0 comentarii

     Frați și surori din toata lumea! Prin acest eseu nu urmăresc să mă adresez numai celor care au aderat la Islam - la care subscriu și eu - ci mai degrabă tuturor bărbaților și femeilor din întreaga lume.

 

Doresc să-I adresez lui Allah rugămintea de a face posibil ca acest eseu să ajungă la urechile tuturor, să treacă pe sub privirile tuturor semenilor, și să fie înțeles de fiecare inimă"¦ Muhammad, fiul lui Abdullah, este Profetul lui Allah și Ultimul Mesager trimis de Allah locuitorilor acestui pământ. Frați și surori de pe întreg cuprinsul acestui pământ! Ar trebui să știți că Trimisul, în persoana lui Muhammad, fiul lui Abdullah (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!) este cu adevărat Trimisul lui Allah. Dovezile care demonstrează autenticitatea acestuia sunt numeroase. Nimeni nu ar putea ignora aceste semne decât numai un necredincios, și numai din aroganță.

 

Dintre aceste dovezi:

 

 1. Muhammad (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!) era analfabet, incapabil să citească sau să scrie, și a rămas astfel până la moarte. Printre cunoscuți era știut drept un om franc și de încredere. Înaintea primirii revelației, nu avea nici un fel de cunoștințe anterioare în domeniul religios și nu îi fusese trimis nici un Mesaj. Şi a rămas astfel în primii săi patruzeci de ani de viață. Apoi a intervenit Revelația prin intermediul Coranului, acela pe care îl ținem in mâinile noastre. Acest Coran cuprinde majoritatea povestirilor menționate de scripturile anterioare, rememorând aceste evenimente cu lux de detalii, ca și când ar fi fost trăite aievea. Aceste istorisiri au fost revelate în forma în care sunt relatate în Torah revelată lui Moise și in Evanghelia lui Iisus. Atât evreii cât și creștinii au fost incapabili să creadă ceva din cele spuse de el.
 2.   Muhammad (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!) a prezis, de asemenea, tot ceea ce i se va întâmpla lui și comunității sale după moartea sa, cu privire la victorie, la îndepărtarea domniilor tiranice ale lui Chosroes (titlu regal dat regilor Zoroaștri din Persia) și Cezar, si răspândirea religiei islamice pe întreg pământul. Aceste evenimente s-au petrecut exact așa cum a prezis Muhammad, ca și când acesta ar fi citit viitorul dintr-o carte deschisă.
 3. Muhammad (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!) a adus cu sine, de asemenea, un Coran care reprezintă vârful cel mai înalt al elocvenței și clarității. Coranul a însemnat o provocare pentru breasla marilor filologi arabi ai acelor vremuri, care inițial l-au defăimat, în sensul de a încerca să creeze un singur capitol asemenea Coranului. Oamenii de litere arabi care au trăit in perioada coranică nu au putut contesta acest Coran. Într-adevăr, până în zilele noastre, nimeni nu a îndrăznit să pretindă că ar fi în stare să compună structuri de cuvinte care să egaleze - sau măcar să se ridice la aproximativ aceeași înălțime - succesiunea, grația, frumusețea și splendoarea acestui Coran măreț.
 4. Istoria vieții acestui Nobil Profet a fost un exemplu perfect de verticalitate, îndurare, curaj, generozitate, de îndepărtare de tot ceea ce este rău și de ascetism în toate problemele lumești, în timp ce se străduia doar să obțină răsplata în Viața de Apoi. Mai mult, în toate acțiunile și activitățile sale, a fost întotdeauna atent și cu frica de Allah.
 5. Allah a inculcat o mare iubire pentru Muhammad (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!) în inimile acelora care au crezut în el și care l-au cunoscut. Această dragoste a ajuns la un astfel de nivel încât oricare dintre partizanii săi s-ar fi sacrificat pe sine de bună voie, pe mama sau pe tatăl său pentru Muhammad. Până in zilele noastre, aceia care cred în Muhammad îl cinstesc și îl iubesc. Oricare dintre aceia care cred în el ar plăti cu propria familie sau bogăție ca să-l vadă, chiar dacă și numai o dată.
 6. În întreaga istorie nu se cunoaște alt caz în care s-a păstrat biografia unei persoane la modul la care s-a păstrat viața lui Muhammad, care este omul cu cea mai mare influență din istorie. Pe întreaga planetă nu se cunoaște o altă persoană care să fie prezentă în gândurile celor care cred în el în fiecare dimineață și seară, și de multe alte ori peste zi. Atunci când își amintesc de Muhammad, cei care cred în el îl salută și se roagă la Allah să-l binecuvânteze. Ei fac aceasta cu inimile curate și pline de iubire autentică pentru el.
 7. Şi nici nu a existat vreodată un om pe pământ ale cărui fapte să fie urmate încă de cei care cred în el. Aceia care cred în Muhammad, dorm așa cum dormea el; se purifică (prin spălarea abluțională rituală) așa cum proceda el; și aderă la această practică prin modul de a mânca, bea, și a se îmbrăca.

 Cu adevărat în toate aspectele vieții lor, credincioșii în Muhammad aderă la învățăturile pe care        acesta le-a răspândit în sânul lor și la drumul pe care acesta a călătorit de-a lungul vieții.

 Cu fiecare generație, de atunci și până în zilele noastre, cei care cred în acest Nobil Profet au aderat pe deplin la învățăturile sale. În cazul unora, acest lucru a ajuns la un astfel de nivel încât să-și dorească să urmeze și să adere la "calea" Profetului în materie de probleme personale pe care, altfel, Allah nu le-a avut în vedere pentru a constitui o obligație ce trebuie respectată. De exemplu, unii preferă să consume doar acele mâncăruri specifice și să poarte doar acele straie anume care-I plăceau Profetului.

În plus față de acestea, aceia care cred în Muhammad repetă acele laude aduse lui Allah, acele rugăciuni speciale și invocari pe care acesta obișnuia să le spună în timpul fiecărei sale acțiuni pe timp de zi și de noapte: ce spunea atunci când saluta oamenii, când intra sau ieșea din casă, când intra sau ieșea din moschee, când intra sau ieșea din baie, când mergea la culcare sau se trezea din somn, când observa aparitia semilunii pe cer, cand observa apariția noilor fructe în arbori, când mânca, bea, se îmbrăca, călătorea,  călărea și se întorcea din călătorie, etc. Dacă ignorăm aceste aspecte, toți aceia care cred în Muhammad îndeplinesc pe de-a-ntregul - în cele mai mici detalii - fiecare act de venerare - precum rugăciunea, postul, pomana și pelerinajul - după cum a predicat și practicat însuși acest Nobil Profet (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!). Toate acestea permit celor care cred în el să-și trăiască viața în toate aspectele ei având acest Nobil Profet drept exemplu, ca și când l-ar avea în fața lor aievea, model de urmat în toate acțiunile lor.

 1. Nu a existat vreodată și nici nu va exista un om pe fața pământului care să se bucure de o asemenea iubire, respect, cinste și supunere în toate aspectele - de mică sau mare importanță - așa cum s-a bucurat acest Nobil Profet.
 2. Înca de pe vremea sa, în fiecare regiune a acestui Pământ și în fiecare epocă, acest Nobil Profet a fost urmat de oameni din toate rasele, de toate culorile și din toate națiunile. Mulți dintre aceia care l-au urmat fueseseră anterior creștini, evrei, păgâni, idolatri sau atei. Printre cei care au ales să-l urmeze se numărau aceia care se remarcau printr-o judecată sănătoasă, prin înțelepciune, reflecție și previziune. Ei au ales să-l urmeze pe acest Nobil Profet după ce au fost martorii semnelor care demonstrau autenticitatea acestuia și ale dovezilor privind miracolele înfăptuite de el. Ei nu au ales să-l urmeze pe Muhammad din obligație sau constrângere, sau pentru a continua tradiția părinților lor. Într-adevăr mulți dintre adepții acestui Profet (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!) au ales să-l urmeze în perioada în care Islamul se bucura de o mai mică recunoaștere, când existau doar câțiva musulmani, și când adepții săi erau supuși unor persecuții severe. Mulți dintre aceia care l-au urmat pe Profet (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!) nu au făcut aceasta din dorința de obține unele beneficii materiale. Într-adevăr, mulți dintre adepții săi au suferit extraordinar de mult de pe urma răului si persecuțiilor abătute asupra lor ca urmare a devenirii partizani ai acestui Profet. În ciuda acestor rele și persecuții, nimic din cele menționate nu i-a întors din drum. Frați ai mei! Toate acestea dovedesc clar oricărui om înzestrat cu rațiune că acest Profet a fost cu adevărat și fără tăgadă mesagerul lui Allah și că nu a fost un simplu om care a pretins că are darul profeției sau care a vorbit de Allah fără știință.
 3. Datorită acestor lucruri, Muhammad a fost propovăduitorul unei mari religii prin crezul și forma ei de prezentare. Muhamad l-a descris pe Allah cu atributele perfecțiunii desăvârșite, și în același timp într-o manieră liberă de intenția de a-i atribui orice imperfecțiune. Nici măcar filosofii sau întelepții nu ar putea să-L descrie astfel pe Allah. Cu adevărat este imposibil să ne imaginăm ca o minte umană ar putea concepe o ființă existentă care poseda o astfel de deplină potență/capacitate, știință și măreție; Care a supus creația; care a cuprins totul în Univers, la scară mica sau mare; și Care poseda o astfel de îndurare fără cusur. Nu stă în capacitatea niciunei ființe umane să creeze o astfel de lege perfectă bazată pe dreptate, egalitate, îndurare și obiectivitate în toate domeniile activității umane pe acest pământ, asemenea celei pe care a revelat-o Muhammad - precum cumpărarea și vânzarea, căsătoria și divorțul, închirierea, mărturia, custodia și toate celelalte contracte care sunt necesare susținerii vieții și civilizației pe pământ.
 4. Este imposibil ca o persoană să conceapă înțelepciunea, moralitatea, bunele maniere, noblețea de caracter în forma propovaduită de acest Profet Demn de Laudă (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!). Într-o manieră deplină și desăvârșită, Muhammad a răspândit o învățătură cu privire la caracter și buna purtare în ceea ce privește părinții, rudele, prietenii, familia, umanitatea, animalele, plantele și lucrurile fără viață. Este imposibil ca mintea umană singură să cuprindă toată acea învățătură sau să creeze o învățătură asemănătoare. Toate acestea indică fără echivoc faptul că acest Trimis nu a predicat aceste precepte din proprie voință, ci mai degrabă acestea reprezentau învățătură și inspirația primită de El de la Cel Care a creat pământul și cerurile înalte de deasupra și universul cu arhitectura și perfecțiunea sa miraculoasă.
 5. Alcătuirea legislativa și crezul religios al religiei propovăduite de Trimisul Muhamad  (fie ca binecuvantarile și pacea lui Allah să coboare asupra sa!) se aseamană cu construcția cerurilor și pământului. Toate acestea demonstrează că Cel Care a creat cerurile și pământul este același care a trimis această mare lege și dreapta religie. Gradul de inimitabilitate al legii Divine trimisă pe pământ prin persoana lui Muhammad este același ca în cazul creației Divine a cerurilor și pământului. Căci tot așa cum umanitatea nu poate crea acest univers, în aceeași măsură umanitatea nu poate concepe o lege asemenea legii lui Allah, revelată prin Supusul și mesagerul Său Muhammad (fie ca binecuvântările și pacea lui Allah să coboare asupra sa!)

                                                                    De Sh. Abdul Rahman Abdul Khaliq

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)